O Masie

Warszawska Masa Krytyczna jest to przejazd pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni, odbywający się w ostatni piątek każdego miesiąca, bez względu na pogodę i porę roku. Startujemy o godzinie 18:00 z Placu Zamkowego w Warszawie. Jest to impreza niekomercyjna, organizowana przez wolontariuszy chcących aby Warszawa była przyjazna dla rowerzystów i dzięki dobrowolnemu wsparciu jej uczestników.
WMK to także wiele innych imprez rowerowych, happeningów, lobbing w urzędach i inne działania umożliwiające osiągnięcie założonych celów.

Warszawska Masa Krytyczna - foto Bogdan Trawers

Nasza wizja:
Warszawa miastem przyjaznym rowerzystom,
w którym można swobodnie i bezpiecznie poruszać się na rowerze oraz go bezpiecznie parkować.

Obecnie Warszawska Masa Krytyczna jest największą, comiesięczną imprezą rowerową w Europie, gdyż w miesiącach letnich liczba uczestników przekracza 2000 osób, a z miesiąca na miesiąc frekwencja jest coraz większa - w maju 2008 było to już 2360 osób.
W miesiącach zimowych frekwencja nie spada poniżej 100 osób, pomimo odbywających się w tym czasie świąt czy ferii.

Będziemy jeździć dopóki codzienna jazda rowerem po Warszawie nie będzie tak przyjemna i bezpieczna jak udział w naszej imprezie.

Nasze cele:

 • zwrócenie uwagi na obecność rowerów w mieście, o czym często zapominają urzędnicy podejmując różne decyzje;
 • wykorzystywanie asfaltu jako podstawowej nawierzchni dróg rowerowych;
 • powstanie spójnej sieci wygodnych i bezpiecznych dróg rowerowych, przejezdnych dla wszystkich typów rowerów oraz towarzyszącej im infrastruktury (np. parkingi);
 • utrzymywanie głównych ciągów rowerowych w stanie przejezdności przez cały rok (w zimę ruch rowerowy nie maleje po przyjściu pierwszych mrozów, ale dopiero po silnych opadach śniegu, gdy ścieżki są nieprzejezdne);
 • większy udział rowerów w ruchu ulicznym.

 

Bardzo często przy okazji Masy zwracamy uwagę na inne problemy, które są aktualne w danym miesiącu lub dzielnicy przez którą przejeżdżamy, a przy tym wszystkim staramy się dobrze bawić.

Poza naszymi głównymi postulatami, przy okazji naszych przejazdów staramy się promować wśród uczestników lampki rowerowe oraz kamizelki odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo na drodze (co idzie nam znakomicie, gdyż w przeciwieństwie do przeciętnego rowerzysty poruszającego się po Warszawie czy uczestnika innych imprez o podobnych celach, znaczna większość uczestników Masy posiada lampki, a wielu z nich także kamizelki odblaskowe).

 

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • organizację comiesięcznych przejazdów integrujących środowiska rowerowe oraz użytkowników innych pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni, do czasu, kiedy sieć dróg rowerowych w Warszawie zapewni równie przyjemną i bezpieczną jazdę rowerem jak podczas naszych przejazdów;
  • zgromadzenie na naszych imprezach jak największej liczby osób;
  • promocję roweru jako środka transportu;
  • propagowanie bezpieczeństwa na drodze;
  • lobbowanie na rzecz tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej;
  • budowanie dobrych relacji między Policją i Strażą Miejską, a rowerzystami;
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie grup lokalnych mających na celu realizowanie idei Masy;
  • animowanie i aktywizowanie lokalnej społeczności;
  • wspieranie i udział w innych imprezach prorowerowych;

 

Poprzez stowarzyszenie „Zielone Mazowsze” chcemy:

 • zwiększać wpływ społeczeństwa na powstające inwestycje rowerowe;
 • lobbować na rzecz dostosowania przepisów PoRD do standardów Unii Europejskiej i podpisanej przez Polskę Konwencji Wiedeńskiej.

Jednym z naszych haseł jest: "Dosyć korków samochodowych, dziś jest korek rowerowy"!

W czasie przejazdu można kupić w naszym SKLEPIKU po najniższych cenach w mieście lampki rowerowe i kamizelki poprawiające widoczność na drodze oraz pamiątkowe szprychówki z których pochodzi większość Masowych funduszy. Dzięki temu udało nam się wykonać flagi ubarwiające nasz peleton, rozbudowujemy sprzęt grający przewożony na przyczepce rowerowej i możemy ponosić inne koszty związane z naszą działalnością.

Wszystkie nasze działania mogą się odbywać dzięki licznym ochotnikom (WŁĄCZ SIĘ) pomagającym w różnych koniecznych do wykonania zadaniach, takich jak załatwienie wszystkich zezwoleń, konserwacja sprzętu, rozwieszanie plakatów, pilnowanie porządku w czasie przejazdu, itd. Na każdej Masie obecni są Ratownicy Rowerowi, którzy zabezpieczają przejazd od strony medycznej, ale pomimo wielkości imprezy, zwykle nie mają okazji do interwencji.

 

Pierwsza Masa Krytyczna odbyła się w San Francisco w 1992 roku, a w Warszawie w 1998, jednak większą popularność zaczęła zdobywać dopiero po zajściach w 2002r., dzięki którym została opisana (rozreklamowana) w prasie i o jej istnieniu dowiedzieli się kolejni rowerzyści - więcej o początkach Masy w dziale HISTORIA.

Dzięki Masie zaczęły powoli zachodzić pozytywne zmiany w Warszawie - powolna, ale jednak poprawa jakości dróg rowerowych, możliwość przewożenia rowerów w komunikacji miejskiej (w dodatku za darmo), wola urzędników do współpracy z rowerzystami, powołanie Pełnomocnika Prezydenta M.St. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, transport rowerowy stał się jednym z głównych tematów kampanii prezydenckiej w 2006r., w budżecie na 2007r. zapisano najwyższą jak do tej pory kwotę na infrastrukturę rowerową.

 

Zobacz także:
FAQ
(czyli często zadawane pytania).
ZASADY obowiązujące podczas imprez

 

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna