Zasady

Uczestnicząc w Masie pamiętaj o przestrzeganiu kilku poniższych zasad:

- Przejazd jest oficjalnie zgłoszony i posiada formalnych organizatorów. Jeżeli w trakcie przejazdu zauważysz jakieś problemy, jak najszybciej poinformuj o tym organizatorów lub eskortujących policjantów. Pomimo tego, także od Ciebie i od tego co przygotujesz zależy jak uda się przejazd;

- Pamiętamy, że przejazd to nie wyścig. Jedziemy tak, by wszyscy, niezależnie od wieku i kondycji, mogli nadążyć. Staramy się utrzymywać prędkość 10-12 km/h (szczególna odpowiedzialność spoczywa na jadących na czele), nie przyspieszamy i nie hamujemy gwałtownie (co powoduje rozrywanie peletonu, szczególnie w momencie zmiany szerokości jezdni);

- Stosujemy się do komunikatów organizatorów oraz policjantów;

- Przepuszczamy pojazdy uprzywilejowane i inne wskazane przez organizatorów;

- Nie jeździmy po torowiskach tramwajowych, wysepkach, chodnikach;

- Zachowujemy się spokojnie i kulturalnie, a przede wszystkim bez agresji. Nawet jeżeli jakiś sfrustrowany kierowca lub rowerzysta zachowuje się agresywnie, nie dajemy się sprowokować;

- Jeżeli podczas przejazdu zauważymy, że ktoś ma wyraźne trudności z opanowaniem powyższych zasad, pomagamy mu (ale bez używania przemocy);pamiętaj o przepisach

- Bierzemy ze sobą migające diody i wszelkie dostępne odblaski. Żaden widok nie da się porównać z kilkuset rowerami po zmroku, z kilkuset migającymi czerwonymi diodami i błyszczącymi odblaskowymi taśmami;

- Pamiętaj, że w momencie kiedy odłączasz się od grupy jadącej ustaloną trasą, obowiązują Cię wszystkie przepisy ruchu drogowego;

- Uczestnicząc w przejeździe myśl samodzielnie - nie pozwól aby tłum robił to za Ciebie.


Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, musieliśmy napisać także regulamin naszego przejazdu, który jest dołączany do każdego wniosku o zgodę na przejazd - prosimy się z nim zapoznać:

REGULAMIN
Zgromadzenia publicznego i przejazdu pojazdów napędzanych siłą ludzkich mięśni – Warszawskiej Masy Krytycznej

1. Regulamin określa zasady zgromadzenia i warunki przejazdu oraz sposoby zachowania się uczestników.
2. W przejeździe ulicami miasta biorą udział wszelkie pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni oprócz rolek (więcej o tym dlaczego, czytaj TUTAJ).
3. Każdy uczestnik przejazdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
4. Organizator zapewnia obecność służby porządkowej i zabezpieczenia przedmedycznego (Ratownicza Grupa Rowerowa)). Służby te wyróżniają się kamizelkami odblaskowymi z napisem "Organizator" lub "Ratownik"
5. Osoby biorące udział w zgromadzeniu i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i obowiązane są do zachowywania się w sposób niezagrażający innym uczestnikom przejazdu.
6. Uczestnikom zgromadzenia i przejazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych. W przypadku stwierdzenia, że któryś z uczestników jest w posiadaniu wymienionych wcześniej środków - powiadomi o tym fakcie Policję.
7. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych.
8. Zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży podczas przejazdu i zgromadzenia napojów alkoholowych, środków odurzających i innych substancji psychoaktywnych.
9. Zabrania się przemawiania, obwieszczania, rozpowszechniania utworów muzycznych, prowadzenia sprzedaży, reklamowania, akwizycji, agitacji (w tym także wyborczej), zbiórek podpisów i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.
10. Uczestnicy zgromadzenia i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, policji, straży miejskiej, służb porządkowych i ratowniczych.
11. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 10 mogą zostać wezwane do opuszczenia zgromadzenia lub przejazdu przez przedstawiciela organizatora, wewnętrzną służbę porządkową. W razie odmowy podporządkowania się wezwaniu osoby te mogą być usunięte z miejsca odbywania zgromadzenia  lub z przejazdu przez policję lub straż miejską.
12. Organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze zgromadzenia lub przejazdu danej osoby.
13. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora.
14. Palenie tytoniu lub używanie tzw. e-papierosów podczas zgromadzenia lub przejazdu bez zgody organizatora jest zabronione.
15. Osoby uczestniczące w zgromadzeniu i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową przejazdu.

 

 

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna