Masa Powstańcza 2020

2 sierpnia 2020 roku, w niedzielę o godzinie 17:00 spod Muzeum Powstania Warszawskiego ruszy coroczny przejazd Masy Powstańczej.

W tym roku będziemy upamiętniać żołnierzy batalionów AK „Czata 49” i „Miotła’, które organizacyjnie wchodziły w skład Zgrupowania AK „Radosław”. Całość trasy wynosi 12,5 km i przebiega ulicami Woli, Muranowa, Nowego Miasta, Śródmieścia Północnego i Południowego, obejmując prawie cały powstańczy szlak bojowy tych oddziałów.

Podczas przejazdu przewodnik będzie opowiadał historię baonów AK „Czata 49” i „Miotła” oraz historycznych miejsc z nimi związanych.

Trasa przejazdu: Przyokopowa→ - Grzybowska← - Towarowa - Okopowa - Rondo Kercelak - Okopowa→ - Stawki - Muranowska→ - Bonifraterska – Pl. Krasińskich - Miodowa→ - Senatorska - Pl. Teatralny - Senatorska→ - Pl. Bankowy← - Pl. Bankowy - Marszałkowska - Rondo Dmowskiego← - Al. Jerozolimskie - Rondo de Gaulle’a→ - Nowy Świat - Pl. Trzech Krzyży - Mokotowska→ Piękna→ - Koszykowa→ - Raszyńska – Pl. Zawiszy - Towarowa - Rondo Daszyńskiego← - Prosta→ - Przyokopowa

trasa przejazdu

 

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna