Warszawski Inżynier Ruchu - osoba czy stanowisko?

Nie można powiedzieć, że pan Janusz Galas był prorowerowym Inżynierem Ruchu. Zaryzykować można nawet stwierdzenie, że do pewnego czasu był skrajnie antyrowerowy. Czy zmienił się On czy Jego zmieniono - nie wiemy.

Liczymy, że zmiana na stanowisku Inżyniera Ruchu m.st. Warszawa to krok w stronę przyjazności miasta i w interesie jego mieszkańców. Z inżynierem Galasem przez lata Masa miała swoje liczne zatargi, czasem (rzadko, ale…) udało się przewalczyć przysłowiowe "niedasie" i zamiast dyskusji o św. Przepustowości porozmawiać o wszystkich uczestnikach ruchu. Stąd też po odwołaniu Inżyniera Galasa łez wielkich nie wylewamy - patrzymy z optymizmem, choć i drobną obawą…

Pierwsza zmiana w Ratuszu, którą było odwołanie wiceprezydenta Wojciechowicza już odbiła się zmianą (przynajmniej przekazu) – przyjście pani Kaznowskiej i jej trzeźwy ton podczas dyskusji o politykach miejskich daje powód do refleksji czy w stołecznym ratuszu coś się aby nie zmienia. Inną kwestią jest na ile miasto zmienia swoje podejście a na ile tylko o tym mówi. Będziemy się przyglądać.

Na razie jednak kibicujemy Ratuszowi w wyborze DOBREGO kandydata na to stanowisko Inżyniera Ruchu m.st. Warszawa, bo odwołanie to jedno, a wybór dobrego człowieka to drugie.
Jeżeli nowy kandydat pozwoli sobie pomóc – jesteśmy otwarci na współpracę, krytyczną, ale i konstruktywną.

Warszawska Masa Krytyczna

 

Warszawska Masa Krytyczna zmienia formułę

Warszawska Masa Krytyczna się zmienia - zamiast cyklicznych przejazdów ulicami miasta, stawia na współpracę z miastem oraz edukację rowerzystów. Sierpniowy przejazd był przedostatnim w dotychczasowej, dobrze znanej formule. Dzięki temu stał się okazją do podsumowania i określenia planów na przyszłość.

Legalne przejazdy Masy Krytycznej ulicami Warszawy odbywają się regularnie od 2002 r. W każdy ostatni piątek miesiąca rowerzyści jadą wyznaczoną trasą, korzystając z całej szerokości jezdni zajmowanej na co dzień przez samochody. Celem akcji jest promowanie roweru jako środka codziennego transportu i walka o tworzenie nowej infrastruktury rowerowej. Przejazdy są rejestrowane w ratuszu i eskortowane przez policję. Przez 14 lat Masa jechała ulicami ponad 150 razy. We wrześniu pojedzie po raz ostatni w dotychczasowej formule.

W czasie wieloletniej działalności Warszawskiej Masy Krytycznej stan infrastruktury rowerowej zmienił się diametralnie. Długość sieci tras zwiększyła się kilkukrotnie i wynosi dziś około 470 km. Od 2009 r. (także dzięki staraniom samych rowerzystów) obowiązują „Standardy rowerowe” - dokument mający zapewnić wysoką jakość nowych tras (w tym m.in. asfaltową nawierzchnię, skrajnię i łagodne łuki). Nowe drogi dla rowerów powstają tam, gdzie są potrzebne, a nie - jak jeszcze kilka lat temu - tylko przy okazji innych inwestycji drogowych. Program inwestycji na najbliższe 2 lata zakłada budowę nawet 160 km nowych tras, które połączą istniejące odcinki w spójną sieć.

M. in. dzięki staraniom Masy, miasto uruchomiło rower publiczny (ponad 3000 rowerów Veturilo wypożyczonych 8 mln razy), montuje stojaki rowerowe (5500 w ciągu 4 lat) i pracuje nad edukacją rowerzystów (w tym najmłodszych, podczas akcji Rowerowy Maj). To wszystko daje wyraźny efekt - ruch rowerowy wzrósł kilkukrotnie, dziś rowerem odbywa się 3,8% wszystkich podróży po mieście.

Dlatego Masa Krytyczna zdecydowała się na zmianę dotychczasowej formuły. 26 sierpnia zamiast przejazdu po mieście, rowerzyści spotkali się na Polu Mokotowskim z Pełnomocnikiem Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Łukaszem Puchalskim. Za miesiąc, 30 września, zaplanowano pożegnalny przejazd przez miasto. Kolejne piątkowe przejazdy już się nie odbędą - wyjątkiem będą akcje okolicznościowe, np. Masa Powstańcza czy Masa świąteczna.

Taka decyzja to efekt zacieśnienia współpracy Masy z m. st. Warszawa.

Obie strony zgadzają się, że konsekwentna realizacja „Programu Rozwoju Tras Rowerowych” spełnia podstawowy cel Masy Krytycznej - zapewni sieć spójnych, bezpiecznych i wygodnych tras rowerowych. Dużym wyzwaniem jest nadal edukacja rowerzystów i promowanie jazdy rowerem w codziennym transporcie. Dlatego, chcemy wykorzystać aktywność i doświadczenie Masy Krytycznej do wspólnych działań na tym polu. Jedną z okazji będzie akcja „Rowerowy Maj”, polegająca na promowaniu dojazdów do szkoły na rowerze. W 2016 r. była ona wielkim sukcesem - udział wzięło 33 tys. uczniów, zaś blisko połowa przejazdów odbyła się na rowerze. W przyszłym roku akcja ma objąć wszystkie szkoły.

Współpraca miasta z Masą Krytyczną ma poprawić wizerunek rowerzystów i pozwoli skupić się na nowych celach i wyzwaniach, aby wspólnie rozwijać ruch rowerowy w Warszawie.

przejazd_Warszawska_Masa_Krytyczna

 

Przyszłość Warszawskiej Masy Krytycznej

W związku z pojawiającymi się informacjami prasowymi o zaprzestaniu przejazdów Warszawskiej Masy Krytycznej uprzejmie informujemy, że mamy się dobrze :-) i nie zamierzamy kończyć naszej działalności.
Dostrzegamy i doceniamy działania Miasta na rzecz komunikacji rowerowej w Warszawie.
Jednakże w naszym mieście wciąż nie ma spójnej i wygodnej infrastruktury rowerowej, a istniejące niebezpieczeństwa i problemy sprawiają, że Warszawska Masa Krytyczna ma paliwo do jazdy na kilka następnych lat.

Zapraszamy WSZYSTKICH na nasze przejazdy!
Do zobaczenia na masie!

Pozdrawiamy jak zwykle serdecznie i rowerowo,
Załoga Warszawskiej Masy Krytycznej

 

Dzień Ziemii 2016

Warszawska Masa Krytyczna zapraszała na Dzień Ziemi 2016 pod hasłem „Palący Temat - Niska Emisja!” w niedzielę 24 kwietnia w godz. 10.00 - 18.00 na Pole Mokotowskie.

Tegoroczne obchody Światowego Dni Ziemi poświęcone były ochronie klimatu i przeciwdziałaniu niskiej emisji.


WMK zaprasza

 

Więcej…
 

Oświadczenie WMK w związku z konsultacjami społecznymi projektu: „Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Warszawska Masa Krytyczna po zapoznaniu się z projektem Standardów przedłożonym do konsultacji wyraża swoje rozczarowanie i zaniepokojenie.

Przedstawiony do konsultacji projekt jest w naszym odczuciu miałki i co najważniejsze, wręcz wsteczny w stosunku do aktualnie obowiązujących standardów.

Pomimo powoływania się przez autora na inne aktualnie obowiązujące w różnych miastach Polski standardy ogranicza się on wyłącznie do wskazania, iż takowe istnieją, zamiast czerpać z nich przykłady dobrych rozwiązań.

Głównym celem tworzenia nowej wersji standardów powinno być dostosowanie obecnie istniejących do aktualnego stanu prawnego oraz postępu w dziedzinie projektowania dróg rowerowych. Niestety autor tego nie robi.

W kwestiach takich jak np. śluzy rowerowe czy stosowanie nowo wprowadzonego znaku poziomego P-27 poza wskazaniem, iż takowe rozwiązania istnieją, potencjalny czytelnik nie znajdzie jakichkolwiek istotnych wskazówek odnośnie ich prawidłowego stosowania.

W przedstawionym projekcie nawet osoba nie zajmująca się profesjonalnie tą dziedziną z łatwością zauważy, iż w wielu miejscach stosowane przez autora zwroty „sugerują” dane rozwiązanie zamiast je zalecać lub wręcz nakazywać. Prowadzi do tego, iż standardy stają się zbiorem „sugerowanych rozwiązań” zamiast jasnymi wskazówkami dla projektantów odnośnie dopuszczalnych przez prawo, bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań. Sama objętość dokumentu oraz zawarta w nim ilość rysunków i schematów wskazywanych rozwiązań wyraźnie pokazują, iż ww. projekt jest jedynie zarysem dokumentu, na który miało opiewać zlecenie.

Na negatywny odbiór projektu wpływa również łatwa do zauważenia tendencja autora do stosowania metody kopiuj-wklej bez właściwej refleksji nad konsekwencjami (np. błędy gramatyczne) oraz liczne literówki.

Ponieważ znajdujemy się na początkowym etapie konsultacji Warszawska Masa Krytyczna zastrzega sobie prawo do złożenia uwag i sugestii w formie pisemnej w terminie określonym w ogłoszeniu o konsultacjach.

 

 

 

Oświadczenie WMK w sprawie ankiety Pełnomocnika

Warszawska Masa Krytyczna jest niezależną  organizacją pozarządową. Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Pan
Łukasz Puchalski nie jest władny podejmować decyzji w sprawie przyszłości Warszawskiej Masy Krytycznej. Pytaniem skierowanym do internautów o przyszłość przejazdów wykroczył poza własne kompetencje i wywołał burzę w mediach. Odbieramy je jako próbę nacisków politycznych
na niezależną organizację pozarządową. Walka medialna pomiędzy strukturą w urzędzie miasta odpowiedzialną za transport rowerowy a organizacją skupiającą użytkowników rowerów skończy się negatywnie dla planów rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie. Apelujemy do Pana Łukasza
Puchalskiego o zaprzestanie dzielenia środowiska rowerowego i skupienie się na efektywnym budowaniu niezbędnej Miastu infrastruktury rowerowej.

O przyszłości przejazdów rowerowych na terenie Warszawy zdecydują w wybranym przez siebie czasie jego organizatorzy na podstawie własnych analiz, co do postępów w budowie infrastruktury rowerowej w mieście. Dotychczasowe działania Pełnomocnika nie rozwiązują problemu rowerzystów. Budowy nierzadko prowadzone są tam, gdzie to jest łatwe, a nie tam, gdzie to jest szczególnie potrzebne (centrum miasta). Samo uzyskanie pieniędzy na budowę infrastruktury nie oznacza, że jej realizacja będzie przebiegać pomyślnie, a efekt satysfakcjonujący korzystających z tej infrastruktury . Czekamy na realizacje planów, które zapewnią  możliwość bezpiecznej jazdy rowerem po najważniejszych trasach w mieście.

 

Masa Krytyczna na Dniu Ziemi - 26 kwietnia 2015

Plakat Dnia Ziemii

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Ziemi 2015, które odbędą się 26 kwietnia 2015 roku w godzinach 10-18 na Polach Mokotowskich.

Pośród licznych organizacji, które będą miały swoje stoiska na tym wydarzeniu, nie mogło zabraknąć także Warszawskiej Masy Krytycznej i zaprzyjaźnionego z nami stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Na wspólnym stoisku zaprezentujemy ogrom naszej rowerowej działalności, doradzimy jak dojezdżać jednośladem do pracy, jak wyposażyć rower i jak żyć. Doradzimy jak skutecznie walczyć o infrastrukturę rowerową w swojej okolicy, a osoby chetne zaprosimy do współpracy jako wolontariuszy naszych Ratowników Rowerowych, Zabezpieczenia oraz innych grup działających przy Masie. Nie zabraknie naszej rowerowej rikszy, mapek rodzącej się powoli w Warszawie infrastruktury rowerowe, rowerowych raportów i innej lektury. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze skupi się na temacie dostępności miasta - pokaże jak mogłyby i powinno zmienić się centrum Warszawy by być bardziej przyjazne pieszym, cyklistom, osobom z niepełnosprawnościami, czy matkom z dziećmi.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemii organizowane przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej obchodzone są pod hasłem "Z energią zmieńmy źródła", zachęcamy więc, by zainteresować się także tematem energii odnawialnej. Edukacja społeczeństwa dotycząca OZE, zwłaszcza w kontekście Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych obliguje nas do zwiększenia wykorzystania zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Ważna rola w tym procesie przeznaczona jest dla świadomych obywateli, którzy podejmują swe indywidualne działania i dokonują wyborów związanych z codziennym życiem a także podejmują decyzję dotyczącą efektywności energetycznej i oszczędzania energii w domu. Promocja OZE to inwestycja w ochronę klimatu i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Wiele zmian klimatycznych powodowanych jest rosnącym wykorzystaniem zasobów naturalnych, będących efektem zaspokojenia obecnego modelu produkcji i konsumpcji. Do zatrzymania istniejącego trendu potrzebne są głębokie zmiany wzorców konsumpcji na poziomie gospodarstw domowych.

Więcej informacji o Dniu Ziemi na stronie: http://www.dzienziemi.org.pl/

 

Głosuj na rowery w Budżecie Obywatelskim

Po raz pierwszy w Warszawie mieszkańcy sami decydują, na co wydać pieniądze z miejskiej kasy. Od 20 do 30 czerwca 2014 r. możesz głosować na projekty zgłoszone do budżetu partycypacyjnego. Wśród nich są dobre i ważne projekty, które mogą istotnie poprawić bezpieczeństwo i ułatwić poruszanie się po Warszawie rowerem. Wykorzystaj swój głos i namów do tego innych!

Najciekawsze projekty

Na stronie http://budzet.zm.org.pl przedstawiamy ciekawe projekty pogrupowane w menu po lewej stronie według dzielnic i obszarów.

Szczególnie polecamy:

- w Śródmieściu: Kontrapasy rowerowe,

- na Ochocie: Usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego,

- na Pradze Północ: Sieć pasów rowerowych na Starej Pradze oraz Poprawę spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiźnie,

- na Ursynowie Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach,

- na Żoliborzu: Drogę dla rowerów i aleję drzew na ul. Krasińskiego przy parku Żeromskiego.

Inne dzielnice

Twojej dzielnicy nie ma na liście? Nie szkodzi, możesz głosować w dowolnie wybranej dzielnicy Warszawy (ale tylko w jednej!) Szczególnie zachęcamy do głosowania na projekty w Śródmieściu, bo tu warunki dla ruchu rowerowego są najtrudniejsze, a jednocześnie tutaj najwięcej osób dojeżdża do pracy czy na uczelnie.

Pamiętaj – głosować może każdy mieszkaniec Warszawy (również niepełnoletni). Nie trzeba być zameldowanym.

Pobierz ulotkę

Pomóż w promocji projektów pieszych i rowerowych! Pobierz ulotkę: http://www.zm.org.pl/download/rower/budzet_partycypacyjny-ulotka-145b.pdf
(format A5, plik PDF przystosowaliśmy do druku dwustronnego na A4 i samodzielnego rozcinania).

Zobacz także

Więcej o budżecie partycypacyjnym: http://twojbudzet.um.warszawa.pl

Jak będzie wyglądać głosowanie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/grupa-menu-2/g-osowanie

 

Startuje internetowy konkurs „Rowerownik bez barier

Startuje internetowy konkurs „Rowerownik bez barier”

Więcej…
 

Warszawska Akademia Rowerowa

Warszawska Akademia Rowerowa, jest nową niekomercyjną inicjatywą Warszawskiej Masy Krytycznej.
Od kilku lat rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu. Jednocześnie z wraz ze wzrostem liczby rowerzystów, przybywa tych, którzy mimo wiedzy teoretycznej i nierzadko doświadczania z jazdy samochodem boją się wyjechać rowerem na ulicę.

Więcej…
 


Strona 1 z 8

NASTĘPNA MASA ZA:

Lista informacyjna